เงื่อนไขการให้บริการ

เข้าร่วมกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เงื่อนไขการให้บริการ และบทความด้านล่าง

การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้พร้อมกับเอกสารใดๆ ที่รวมไว้โดยชัดแจ้งโดยการอ้างอิง (รวมเรียกว่า “ ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้) ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งาน https://www.hotpornhere.com/ รวมถึงเนื้อหาฟังก์ชันและบริการใดๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์ในฐานะแขก ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์หน้าเว็บคุณลักษณะแบบโต้ตอบ แอปพลิเคชัน วิดเจ็ต บล็อก เครือข่ายสังคม “แท็บ” หรือข้อเสนอออนไลน์ หรือข้อมูลไร้สายอื่นๆ ที่โพสต์ลิงก์ไปยังข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ไม่ว่าจะเข้าถึงผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ด้วยลักษณะหรือวิธีการใดๆ

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้เว็บไซต์หรือโดยการคลิกเพื่อยอมรับหรือยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเมื่อตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานสำหรับคุณ ผู้ใช้ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งสามารถศึกษาได้ที่ https://www.hotpornhere.com/privacy-policy/ เรารวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิง หากคุณไม่ต้องการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ คุณต้องไม่เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์
หากคุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ไม่ว่าคุณจะคลิกเพื่อยอมรับหรือไม่ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดต่างๆทั้งหมดในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากคุณไม่เข้าใจข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดนี้คุณควรปรึกษาทนายความก่อนที่จะยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการใดๆ
หากคุณยินยอมที่จะเข้าสู่ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ แนวทางชุมชน หรือนโยบายที่โพสต์ไว้ กฎแนวทางและนโยบายดังกล่าวรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิงในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ เราอาจเสนอเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่แตกต่างกัน

ความสามารถในการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ

คุณยืนยันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์และมีความสามารถอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ข้อกำหนดเงื่อนไข ภาระผูกพัน การยืนยัน การรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือส่วนใหญ่ตามหลักเกณฑ์ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เราหรือใช้เว็บไซต์ นอกจากนี้คุณยังรับรองว่าเขตอำนาจศาลที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ได้ห้ามการรับหรือดูเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และคุณตกลงที่จะผูกพันตามการแก้ไขหรือการแก้ไขดังกล่าว แม้ว่าเราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณควรตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดเป็นระยะๆ ซึ่งศึกษาได้ที่ https://www.hotpornhere.com/privacy-policy/ ดังนั้นคุณจึงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากมีผลผูกพันกับคุณ

หากเราเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงจะแสดงใน “วันที่แก้ไขล่าสุด” คุณยอมรับว่าคุณจะทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะและรีเฟรชหน้าเมื่อดำเนินการดังกล่าว คุณตกลงที่จะจดบันทึกวันที่ของการแก้ไขครั้งล่าสุดของข้อกำหนดเหล่านี้ หากวันที่ “แก้ไขล่าสุด” ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งล่าสุดที่คุณอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในทางกลับกันหากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงและคุณตกลงที่จะตรวจสอบข้อกำหนดอีกครั้ง และคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีเมื่อเราโพสต์ และใช้กับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดหลังจากนั้นเวอร์ชันที่อัปเดตจะแทนที่เวอร์ชันก่อนหน้าทันทีที่มีการโพสต์ และเวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่มีผลทางกฎหมายต่อไป หากคุณไม่ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่ตามที่โพสต์แสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณได้สละสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้นคุณจึงผูกพันตามเงื่อนไขที่อัปเดตแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตรวจสอบข้อกำหนดใหม่ก็ตาม คุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงและความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อกำหนดที่มีการแก้ไขคือการละเว้นของคุณเอง ในการใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่เราได้จัดทำข้อกำหนดในการให้บริการฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแสดงว่าคุณรับทราบข้อตกลงและยินยอมในการแก้ไขดังกล่าว

 

เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

– เว็บไซต์อนุญาตให้ดูเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ประเภทต่างๆ โดยทั่วไปโดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งต้องการแบ่งปันและดูภาพที่แสดงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่รวมถึงภาพที่ไม่เหมาะสมทางเพศ นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีข้อความไฟล์ข้อมูลรูปภาพ ภาพถ่ายวิดีโอ บันทึกวัสดุรหัส หรือเนื้อหาใดๆ และวัสดุอื่นๆ ที่โพสต์
– เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยเว็บไซต์ เว็บไซต์ไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ นอกจากนี้เว็บไซต์จะไม่สามารถเซ็นเซอร์หรือแก้ไขเนื้อหาของไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ด้วยการใช้เว็บไซต์นี้คุณจะคลายความรับผิดอย่างชัดแจ้งจากความรับผิดทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณทราบเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์และอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเยี่ยมชม
– เว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณและจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อความพยายามทางการค้าใดๆ ยกเว้นเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติโดยเฉพาะจากเว็บไซต์
– เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เนื้อหาประเภทอื่นๆ อาจถูกลบ
– คุณเข้าใจและรับทราบว่าเมื่อใช้เว็บไซต์คุณจะถูกเปิดเผยเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ และเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัย หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อเกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจและรับทราบเพิ่มเติมว่าคุณอาจถูกเปิดเผยต่อเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และคุณตกลงที่จะสละสิทธิ์และขอสละสิทธิ์ตามกฎหมายหรือความเท่าเทียมหรือการเยียวยาใดๆ ที่คุณมีหรืออาจมีต่อเว็บไซต์ คุณเคารพในสิ่งนั้นและตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและให้เว็บไซต์ผู้ให้บริการเว็บไซต์ และบริษัทในเครือของผู้ให้บริการเจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานตัวแทนผู้สืบทอดและมอบหมายโดยไม่เป็นอันตรายตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเกี่ยวกับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

การเข้าถึงเว็บไซต์และความปลอดภัยของบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือแก้ไขเว็บไซต์นี้และบริการหรือเนื้อหาใดๆ ที่เรามีให้บนเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบหากเหตุผลใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือในช่วงเวลาใดๆ ในบางครั้งเราอาจ จำกัด การเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์หรือทั้งเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งาน

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบ :

– การเตรียมการทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์
– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ รับทราบข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้
ซึ่งในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลบางส่วนที่มีให้คุณอาจถูกขอให้ระบุรายละเอียดการลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นั้นถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วน คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้หรืออื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผ่านการใช้คุณสมบัติโต้ตอบใดๆ บนเว็บไซต์อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่พบได้ที่ https://www.hotpornhere.com/privacy-policy/ และคุณยินยอมให้เราดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ใบอนุญาตแบบ จำกัด เงื่อนไขในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

Hotpornhere และโลโก้, ชื่อที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้า และ / หรือเครื่องหมายบริการของเรา เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการชื่อและโลโก้อื่นๆ ที่ใช้บนหรือผ่านเว็บไซต์ เช่นเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการชื่อหรือโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามเป็นเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการหรือโลโก้ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง คุณไม่ได้รับสิทธิ์หรือใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการหรือโลโก้ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น
การรวมรูปภาพหรือข้อความที่มีเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการหรือชื่อหรือรูปลักษณ์ของบุคคลใดๆ รวมถึงผู้มีชื่อเสียงใดๆ ไม่ถือเป็นการรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดยบุคคลดังกล่าวของเว็บไซต์หรือในทางกลับกัน
เว็บไซต์และเนื้อหาบางอย่างที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์เป็นเนื้อหาที่เราเป็นเจ้าของประพันธ์สร้างซื้อหรือได้รับอนุญาต (เรียกรวมกันว่า“ ผลงาน” ของเรา) ผลงานของเราอาจได้รับการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรความลับทางการค้าและ / หรือกฎหมายอื่นๆ และเราสงวนและรักษาสิทธิ์ทั้งหมดในผลงานและเว็บไซต์ของเรา

เราขอมอบใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไขปลอดค่าลิขสิทธิ์แบบ จำกัด เพิกถอนได้ไม่อนุญาตให้ใช้งานต่อและไม่มีสิทธิพิเศษใดๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราและผลงานของเราสำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณในการเชื่อมต่อกับการใช้เว็บไซต์
เราให้สิทธิ์การใช้งานแบบมีเงื่อนไขและ จำกัด แก่คุณในการเข้าถึงดูและแสดงเว็บไซต์และผลงานและเพื่อสร้างและแสดงสำเนาชั่วคราวของเว็บไซต์และผลงานเท่าที่จำเป็น เพื่อดูโดยมีเงื่อนไขตามข้อตกลงของคุณที่จะแสดงทั้งเว็บไซต์และเหมือนเดิมตามที่นำเสนอโดย โฮสต์เว็บไซต์พร้อมโฆษณาใดๆ เพื่อไม่รบกวนการแสดงโฆษณาใดๆ และไม่ใช้ซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาทุกชนิด ใบอนุญาตแบบ จำกัด นี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามข้อตกลงของคุณที่จะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากหรือผ่านทางเว็บไซต์เพื่อปิดกั้นหรือแทรกแซงการแสดงโฆษณาใดๆ บนเว็บไซต์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้แก้ไขหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ หรือรายการตัวกรองใดๆ ที่บล็อกหรือแทรกแซงการแสดงโฆษณาใดๆ บนเว็บไซต์ การรบกวนการแสดงโฆษณาใดๆ บนเว็บไซต์

คุณไม่สามารถทำซ้ำแจกจ่ายสื่อสารต่อสาธารณะให้บริการดัดแปลงแสดงต่อสาธารณะเชื่อมโยงหรือแสดงเว็บไซต์และผลงานหรือการดัดแปลงใดๆ ของเว็บไซต์ต่อสาธารณะ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ การกระทำดังกล่าวจะเกินขอบเขตของใบอนุญาตของคุณและถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
เว็บไซต์มีคุณลักษณะ“ Embeddable Player” ซึ่งคุณอาจรวมไว้ในเว็บไซต์ของคุณเองเพื่อใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ คุณไม่สามารถแก้ไขสร้างหรือปิดกั้นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือฟังก์ชันการทำงานของ Embeddable Player ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงลิงก์กลับไปยังเว็บไซต์
ใบอนุญาตที่อธิบายไว้ข้างต้นมีเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะข้อตกลงของคุณในการดูเว็บไซต์ทั้งหมดและเหมือนเดิมตามที่โฮสต์เว็บไซต์นำเสนอพร้อมโฆษณาใดๆ และจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการยุติข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการใบอนุญาตใดๆ ที่คุณได้รับจะถูกยกเลิกและยุติโดยอัตโนมัติ เพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราเนื้อหาบางส่วนที่มีอยู่บนเว็บไซต์อาจถูกควบคุมโดยเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิทัลซึ่งจะ จำกัด วิธีการใช้เนื้อหาของคุณ คุณต้องไม่หลีกเลี่ยงลบปิดใช้งานเปลี่ยนแปลงหรือแทรกแซงเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิทัลใดๆ การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย

การใช้งานที่ต้องห้าม

คุณยอมรับว่าคุณจะใช้เว็บไซต์และบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งและพิจารณาโดยข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์และบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดรวมถึงจุดประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
คุณยอมรับว่าคุณจะดูเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการแก้ไข คุณรับทราบและเข้าใจว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตจากการแก้ไขเว็บไซต์หรือกำจัดเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์รวมถึงโฆษณา การใช้เว็บไซต์แสดงว่าคุณตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะยอมรับการโฆษณาที่แสดงบนและผ่านเว็บไซต์และเพื่อละเว้นจากการใช้ซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาหรือปิดการใช้งานซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณาก่อนที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้หรือพยายามใช้วิธีการอุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือกิจวัตรใดๆ เพื่อทำร้ายผู้อื่นหรือแทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์หรือใช้งานและ / หรือตรวจสอบข้อมูลใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะคุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อ :

– ละเมิดกฎหมายใดๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสัญญาสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าลิขสิทธิ์การหมิ่นประมาทการอนาจารภาพอนาจารสิทธิในการเผยแพร่หรือสิทธิอื่นๆ ) หรือสนับสนุนหรือให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นให้ทำเช่นนั้น
– ดำเนินการในลักษณะที่ส่งผลเสียต่อความสามารถในการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้รายอื่นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นอันตรายคุกคามล่วงละเมิดก่อให้เกิดความรุนแรงข่มขู่ หรือส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงต่อคนหรือสัตว์คุกคามสะกดรอยตามรุกราน ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือเชื้อชาติ หรือเป็นที่รังเกียจ
– โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่แสดงภาพบุคคลใดๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี (หรือมีอายุมากกว่าในสถานที่อื่นใดที่ 18 ไม่ใช่อายุขั้นต่ำของผู้ปกครอง)
– โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่คุณไม่ได้เก็บรักษาเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เพียงพอที่จะยืนยันว่าเนื้อหาทั้งหมดในโพสต์ของคุณมีอายุมากกว่า 18 ปี (หรือมีอายุมากกว่าในสถานที่อื่นใดที่ 18 ไม่ใช่อายุขั้นต่ำของผู้ส่วนใหญ่)
– โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่แสดงภาพอนาจารของเด็กการข่มขืนการข่มขืน การทรมาน การตาย ความรุนแรง หรือการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง การเหยียดเชื้อชาติ หรือคำพูดแสดงความเกลียดชัง
– โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่มีความเท็จหรือการบิดเบือนความจริงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับเว็บไซต์ หรือบุคคลที่สาม
– โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ลามกอนาจารผิดกฎหมายผิดกฎหมายหมิ่นประมาทดูหมิ่นคุกคามแสดงความเกลียดชังเชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์ หรือสนับสนุนการกระทำที่จะถือว่าเป็นความผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งละเมิดกฎหมายใดๆ หรือไม่เหมาะสม
– โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่มีการโฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาตสื่อส่งเสริมการขาย สแปมเมลขยะ จดหมายลูกโซ่ แผนปิรามิด หรือการชักชวนโดยไม่ได้รับอนุญาตในรูปแบบอื่นๆ
– โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่มีการชิงโชคการแข่งขันหรือลอตเตอรี่หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
– โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้รับการอนุญาตและการเผยแพร่ที่จำเป็นทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร
– โพสต์เนื้อหาใดๆ ที่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคล
– ปรับใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวางทำลายหรือ จำกัด การทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมรวมถึงการมีส่วนร่วมในการโจมตีปฏิเสธการให้บริการหรือการกระทำที่คล้ายคลึงกัน
– ปรับใช้หรือใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อทำอันตรายแทรกแซงการทำงานของหรือเข้าถึงบริการเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
– เกินสิทธิ์การเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
– ลบลบเปลี่ยนแปลงหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงหรือข้ามเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิทัลการเข้ารหัสหรือเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ใช้ที่ใดก็ได้บนเว็บไซต์หรือเกี่ยวข้องกับบริการของเรา
– รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับใคร
– เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์รวมถึงโฆษณา
– รับหรือพยายามเข้าถึงหรือรับเนื้อหาหรือข้อมูลด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยเจตนาหรือจัดหาให้ผ่านทางเว็บไซต์
– ใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดในการออกแบบคุณสมบัติที่ไม่มีเอกสารและ / หรือจุดบกพร่องเพื่อเข้าถึงที่จะไม่สามารถใช้ได้

 

นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่ :

– ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ที่อาจปิดใช้งานสร้างภาระมากเกินไปสร้างความเสียหายหรือทำให้เว็บไซต์ด้อยลงหรือรบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลอื่นรวมถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์
– ใช้หุ่นยนต์สไปเดอร์หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ กระบวนการหรือวิธีการเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ใดๆ รวมถึงการตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
– ใช้กระบวนการด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
– ใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากหรือผ่านทางเว็บไซต์เพื่อปิดกั้นหรือแทรกแซงการแสดงโฆษณาใดๆ บนเว็บไซต์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือรายการตัวกรองใดๆ ที่ปิดกั้นหรือขัดขวางการแสดงโฆษณาใดๆ บนเว็บไซต์
– ใช้อุปกรณ์บอทสคริปต์ซอฟต์แวร์หรือกิจวัตรใดๆ ที่ขัดขวางการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์หรือทางลัดนั้นหรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของเว็บไซต์ให้ทำงานหรือปรากฏในรูปแบบที่ไม่ได้ตั้งใจโดยการออกแบบเว็บไซต์
– แนะนำหรืออัปโหลดไวรัสม้าโทรจันเวิร์มระเบิดลอจิกระเบิดเวลายกเลิกบอทไฟล์ที่เสียหายหรือซอฟต์แวร์โปรแกรมหรือวัสดุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยีหรือที่อาจสร้างความเสียหายต่อการดำเนินงานของทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของเว็บไซต์ หรือบริการของเรา
– พยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตรบกวนสร้างความเสียหายหรือขัดขวางส่วนใดๆ ของเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
– ลบลิขสิทธิ์หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นๆ ออกจากเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในนั้น
– โจมตีเว็บไซต์ผ่านการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการโจมตีแบบกระจายการปฏิเสธการให้บริการ
– พยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์

การติดตามและบังคับใช้ การยุติเรามีสิทธิ์ที่จะ:

– ลบหรือปฏิเสธที่จะโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งหรือมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
– ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่คุณโพสต์ซึ่งเราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวรวมถึงหากเราเชื่อว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ คุกคาม ความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์หรือสาธารณะหรืออาจสร้างความรับผิดให้กับเรา
– เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณต่อบุคคลที่สามที่อ้างว่าเนื้อหาที่คุณโพสต์ละเมิดสิทธิ์รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว
– ดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการอ้างอิงถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสำหรับการใช้เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
– ยุติหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเลยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
โดยไม่ จำกัด เฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเรามีสิทธิ์ที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่ขอหรือสั่งให้เราเปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลอื่นๆ ของใครก็ตามที่โพสต์เนื้อหาใดๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์ คุณสละและให้ความสำคัญกับเราและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของเรา, องค์กรของเรา, พันธมิตรที่เคารพ, ผู้ให้อนุญาต, ผู้ให้บริการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ตัวแทน และการมอบหมายจากการเรียกร้องใดๆ จากการกระทำใดๆ คู่สัญญาระหว่างหรือเป็นผลของการสอบสวนและจากการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสอบสวนของเราทั้งสองฝ่ายหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อรักษาบริการของเราในลักษณะที่เราเห็นว่าเหมาะสมกับสถานที่ของเราและในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้เว็บไซต์อาจ แต่จะไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการตรวจสอบตรวจสอบแสดงปฏิเสธปฏิเสธที่จะโพสต์จัดเก็บรักษา ยอมรับ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความส่วนตัวความคิดเห็นสาธารณะข้อความแชทกลุ่มสาธารณะข้อความแชทกลุ่มส่วนตัวหรือข้อความโต้ตอบแบบส่วนตัว) โดยคุณและเราอาจลบย้ายทำใหม่ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว จัดรูปแบบลบหรือปฏิเสธที่จะโพสต์หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือความรับผิดใดๆ ต่อคุณหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเว็บไซต์ของเราในลักษณะที่เหมาะสม โดยไม่มีข้อ จำกัด เราอาจดำเนินการดังกล่าวเพื่อจัดการกับเนื้อหาที่เราได้รับความสนใจซึ่งเราเชื่อว่าไม่เหมาะสมลามกอนาจารรุนแรงล่วงละเมิดคุกคามล่วงละเมิด
อย่างไรก็ตามเราไม่ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาก่อนที่จะโพสต์บนเว็บไซต์และไม่สามารถรับประกันว่าจะนำเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกทันทีหลังจากที่โพสต์แล้ว ดังนั้นเราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการเพิกเฉยใดๆ เกี่ยวกับการส่งการสื่อสารหรือเนื้อหาที่จัดทำโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม เราไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อผู้ใดในการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกิจกรรมที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

 

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

เว็บไซต์เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และกำหนดให้คุณต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน คุณไม่สามารถอัปโหลดฝังโพสต์ส่งอีเมลส่งหรือทำให้มีเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าความเป็นส่วนตัวการประชาสัมพันธ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ
เว็บไซต์ดำเนินนโยบายลิขสิทธิ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณโปรดส่งหนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ถึงเรา
ตามนโยบายลิขสิทธิ์ของเราเว็บไซต์จะยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้หากในสถานการณ์ที่เหมาะสมผู้ใช้ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ละเมิดซ้ำ
เว็บไซต์ไม่อยู่ในฐานะที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเครื่องหมายการค้าระหว่างผู้ใช้และเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้นเราขอแนะนำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าแก้ไขข้อพิพาทใดๆ กับผู้ใช้ที่เป็นปัญหาโดยตรง หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกับผู้ใช้ได้เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจส่งหนังสือแจ้งให้เราทราบที่ https://www.hotpornhere.com/dmca/ เว็บไซต์ยินดีที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่สมเหตุสมผลอย่าง จำกัด และจะลบเนื้อหาในกรณีที่มีการละเมิดอย่างชัดเจน

 

การพึ่งพาข้อมูลที่โพสต์

ข้อมูลที่นำเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เราไม่รับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์หรือประโยชน์ของข้อมูลนี้ การพึ่งพาข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราขอปฏิเสธความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดจากการพึ่งพาเนื้อหาดังกล่าวโดยคุณหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ หรือโดยใครก็ตามที่อาจได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ

เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่จัดหาโดยบุคคลที่สามรวมถึงเนื้อหาที่จัดหาโดยผู้ใช้รายอื่นบล็อกเกอร์และผู้อนุญาตบุคคลที่สามผู้รวบรวมผู้รวบรวม หรือบริการการรายงาน ข้อความ หรือความคิดเห็นทั้งหมดที่แสดงในเอกสารเหล่านี้บทความและการตอบคำถามและเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดนอกเหนือจากเนื้อหาที่เราจัดเตรียมไว้เป็นเพียงความคิดเห็นและความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงานที่จัดหาเอกสารเหล่านั้น เนื้อหาเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องสะท้อนความคิดเห็นของเรา เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของวัสดุใดๆ ที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม

 

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

เราอาจอัปเดตเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว แต่เนื้อหาไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์อาจล้าสมัยในช่วงเวลาใดก็ได้ และเราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าว

 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ

ข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา https://www.hotpornhere.com/privacy-policy/ การใช้เว็บไซต์แสดงว่าคุณยินยอมให้เราดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลการใช้งานของคุณโดยผู้โฆษณาและผู้อื่น

เว็บไซต์อนุญาตให้ผู้อื่นแสดงโฆษณาโดยใช้เว็บไซต์ บุคคลภายนอกเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งโฆษณาที่คุณเห็นโดยใช้เว็บไซต์ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรง ในการดำเนินการดังกล่าวพวกเขาอาจได้รับที่อยู่ IP หรือ“ Internet Protocol” ของคุณโดยอัตโนมัติ ผู้อื่นที่โฆษณาโดยใช้เว็บไซต์อาจมีความสามารถในการใช้คุกกี้ หรือเว็บบีคอนเพื่อรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เราไม่ได้ควบคุมกระบวนการที่ผู้โฆษณาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูล อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วที่อยู่ IP คุกกี้และเว็บบีคอนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้เฉพาะเครื่องเท่านั้น ดังนั้นผู้โฆษณาและผู้อื่นที่มีการโฆษณาหรือเนื้อหาผ่านบริการโดยทั่วไปจะไม่ทราบว่าคุณเป็นใครเว้นแต่คุณจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่พวกเขา

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และคุณลักษณะโซเชียลมีเดีย

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ได้หากคุณทำเช่นนั้นด้วยวิธีการที่ยุติธรรมและถูกกฎหมายและไม่ทำลายชื่อเสียงของเรา หรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ แต่คุณต้องไม่สร้างลิงค์ในลักษณะที่จะแนะนำรูปแบบการเชื่อมโยงใดๆ การอนุมัติหรือการรับรองในส่วนของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เว็บไซต์นี้อาจมีคุณสมบัติโซเชียลมีเดียบางอย่างที่ช่วยให้คุณ :
– ลิงก์จากเว็บไซต์ของคุณเองหรือของบุคคลภายนอกไปยังเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์นี้
– ส่งอีเมลหรือการสื่อสารอื่นๆ ที่มีเนื้อหาบางอย่างหรือลิงก์ไปยังเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์นี้
– ทำให้บางส่วนของเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ถูกแสดงหรือดูเหมือนว่าจะแสดงบนเว็บไซต์ของคุณเองหรือของบุคคลที่สาม

คุณสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้ แต่เพียงผู้เดียวตามที่เราจัดเตรียมไว้และในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงด้วยและอื่น ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ที่เรามีให้เกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าว คุณต้องไม่ :
– ทำให้เว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์ถูกแสดงหรือดูเหมือนว่าจะแสดงโดยตัวอย่าง เช่น การจัดเฟรมลิงก์ในรายละเอียดหรือการเชื่อมโยงในบรรทัดบนไซต์อื่นๆ
– มิฉะนั้นจะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
เว็บไซต์ที่คุณกำลังเชื่อมโยงหรือที่คุณทำให้เนื้อหาบางอย่างสามารถเข้าถึงได้จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเนื้อหาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ทุกประการ
คุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราในการทำให้การเฟรมหรือการเชื่อมโยงโดยไม่ได้รับอนุญาตยุติลงทันที ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอนุญาตการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เราอาจปิดใช้งานฟีเจอร์โซเชียลมีเดียทั้งหมดหรือลิงก์ใดๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเรา

 

ลิงค์จากเว็บไซต์

หากเว็บไซต์มีลิงก์ไปยังไซต์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สามลิงก์เหล่านี้มีให้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ซึ่งรวมถึงลิงก์ที่อยู่ในโฆษณารวมถึงโฆษณาแบนเนอร์ และลิงก์ผู้สนับสนุน เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้นและไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้นและไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ การรวมเชื่อมโยงไปยังหรืออนุญาตให้ใช้หรือติดตั้งไซต์แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เนื้อหา หรือโฆษณาของบุคคลที่สาม ไม่ได้หมายความว่าเราได้รับการอนุมัติหรือรับรอง หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้คุณต้องยอมรับความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว

นอกจากนี้การสื่อสารหรือการติดต่อของคุณหรือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้สนับสนุนผู้โฆษณาหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่พบผ่านทางเว็บไซต์นั้นเป็นเรื่องระหว่างคุณกับบุคคลที่สามเท่านั้น คุณยอมรับว่าเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการติดต่อใดๆ กับผู้สนับสนุนบุคคลที่สามหรือผู้โฆษณาดังกล่าวหรืออันเป็นผลมาจากการปรากฏตัวบนเว็บไซต์

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาต

โดยทั่วไปเว็บไซต์จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นแต่คุณจะส่งหรือสื่อสารเนื้อหาผ่านเว็บไซต์กับเราเพื่อใช้คุณสมบัติบางประการของเว็บไซต์ เว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลใดๆ ที่รวบรวมหรือได้รับยกเว้น: (ก) ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (ข) หลังจากได้รับอนุญาตจากคุณให้ใช้งานหรือเปิดเผยเฉพาะ (ค) หากเว็บไซต์จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องหรือคำขอของรัฐบาล (เช่นคำสั่งศาลหมายค้นหมายศาลคำขอตรวจค้นทางแพ่งหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย) (ง) ตามความจำเป็นในการปกป้องทรัพย์สินความปลอดภัยหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของผู้อื่น หรือ (จ) ให้กับบุคคลที่ซื้อเว็บไซต์หรือทรัพย์สินของผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวได้รับการรวบรวมหรือใช้ หรือ (ฉ) ตามที่กฎหมายกำหนด

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

ตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตคุณตกลงที่จะปกป้องชดใช้ และไม่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ผู้ให้บริการเว็บไซต์ บริษัทในเครือของตนผู้อนุญาตผู้ให้บริการเจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานตัวแทนผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายจากและ ต่อการเรียกร้องความเสียหายการตัดสินรางวัลภาระผูกพันความสูญเสียหนี้สินต้นทุนหรือหนี้สินและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าธรรมเนียมทนายความ) ที่เกิดจาก: (ก) การใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ (ข) คุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (ค) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงลิขสิทธิ์ทรัพย์สินหรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือ (ง) การอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่เนื้อหาของคุณก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม ภาระผูกพันในการป้องกันและการชดใช้ค่าเสียหายนี้จะอยู่รอดต่อข้อกำหนดในการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

คุณใช้เว็บไซต์ด้วยความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว เราให้บริการเว็บไซต์ “ ตามสภาพ” และ“ ตามที่มีอยู่” ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเว็บไซต์ ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และเจ้าหน้าที่ พนักงานและตัวแทน ปฏิเสธโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับการรับประกันทั้งหมดของเว็บไซต์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และสิ่งที่หรือบริการที่ซื้อมา โดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ของคุณและ / หรือข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาใดๆ หรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ส่งอีเมลส่งต่อหรือทำแบบอื่นๆ ที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการของเรา เว็บไซต์ไม่รับประกันรับรองรับประกันหรือยืนยันความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่โฆษณาหรือนำเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเราหรือบริการใดๆ ที่มีการเชื่อมโยงหรือนำเสนอในเว็บไซต์ใดๆ หรือโฆษณาอื่นๆ เป็นภาคีหรือไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามจะมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณและผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม เช่นเดียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่อกลางใดๆ หรือในสภาพแวดล้อมใดๆ คุณควรใช้การตัดสินที่ดีที่สุดของคุณและใช้ความระมัดระวังในที่ที่เหมาะสมไม่มีข้อมูลที่คุณได้รับจากเราหรือผ่านทางเว็บไซต์จะสร้างการรับประกันใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดเหล่านี้

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเว็บไซต์ผู้ให้บริการเว็บไซต์ และเจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจาก ดังต่อไปนี้ :
– การล่าช้าปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใดๆ หรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่ว่าด้วยหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ
– การล่าช้าปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใดๆ หรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่ว่าด้วยหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ
– การแก้ไขหรือหยุดชั่วคราวหรือถาวรเว็บไซต์ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) โดยมีหรือไม่แจ้งให้คุณทราบไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผล
– ยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณทันทีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและโดยจะแจ้งให้คุณทราบหรือไม่ก็ตาม
– ความถูกต้องประโยชน์หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลใดๆ ที่โพสต์หรือผ่านเว็บไซต์
– เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่ไม่ได้รับการบันทึกหรือถูกลบหรือสำหรับผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจที่คล้ายกันหรือเนื้อหาของผู้ใช้
– ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาใดๆ หรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่คุณใช้เนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ส่งอีเมลส่งผ่านหรือทำให้มีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์
– การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตามอันเป็นผลมาจากการที่คุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของเรา
– การเข้าถึงหรือใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา หรือข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางการเงินใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตที่จัดเก็บไว้ในนั้น
– การหยุดชะงักหรือการหยุดส่งข้อมูลไปยังหรือจากเว็บไซต์ของเรา
– ข้อบกพร่องไวรัสม้าโทรจันหรือสิ่งที่คล้ายกันซึ่งอาจถูกส่งไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ของเราโดยบุคคลที่สาม
– การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากการโต้ตอบที่คุณมีกับโฆษณาหรือผู้ให้บริการของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่พบในหรือผ่านเว็บไซต์รวมถึงการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและ ข้อกำหนดเงื่อนไขนโยบายการรับประกันหรือการรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อดังกล่าว

ไม่ว่าในกรณีใดเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญทางอ้อมการลงโทษตามกฎหมายเป็นแบบอย่างความคาดหวังความเสียหายพิเศษหรือที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียกำไรการสูญเสียความปรารถนาดีการหยุดชะงักการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจหรืออื่นๆ การสูญเสียทางการเงิน) ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องส่วนบุคคลหรือการดำเนินการแบบกลุ่มหรือการสูญเสียความเสียหายการกระทำการฟ้องร้องหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นภายใต้หรือออกจากข้อกำหนดในการให้บริการแม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของสิ่งนั้น ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญาการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาการละเมิดความประมาทเลินเล่อหรือเหตุอื่นๆ

คุณรับทราบโดยเฉพาะว่าเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการกระทำที่เสื่อมเสียความผิดหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของบุคคลที่สามใดๆ และความเสี่ยงต่ออันตรายหรือความเสียหายจากการต่อต้านการก่อกวนโดยสิ้นเชิงกับคุณ
การจำกัดความรับผิดล่วงหน้าจะมีผลบังคับใช้กับขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้ คุณตกลงที่จะไม่ยื่นข้อกฎหมายหรือการดำเนินการใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อจำกัดความรับผิดที่กำลังเกิดขึ้น

ข้อ จำกัด เกี่ยวกับเวลาในการยื่นคำร้อง

ไม่ว่าจะมีข้อกำหนดหรือกฎหมายใดๆ ต่อ CONTRARY สาเหตุของการกระทำหรือการเรียกร้องใดๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการหรือเว็บไซต์เหล่านี้จะต้องได้รับการแสดงความคิดเห็นภายในหนึ่งปีหลังจากเกิดเหตุการกระทำอื่นๆ สาเหตุของการกระทำหรือการเรียกร้องดังกล่าวจะถูกขัดขวางอย่างถาวร

 

ความคิดเห็นและข้อกังวลของคุณ

การแจ้งการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดควรถูกส่งไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายลิขสิทธิ์ของเรา https://www.hotpornhere.com/dmca/ ในลักษณะและวิธีการที่กำหนดไว้ในนั้น ข้อเสนอแนะความคิดเห็นคำขอการสนับสนุนด้านเทคนิคและการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ควรส่งไปที่ https://www.hotpornhere.com/contact/

 

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดในการให้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายลิขสิทธิ์ของเราและเอกสารใดๆ ที่รวมไว้โดยชัดแจ้งโดยการอ้างอิงถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดแ ละข้อตกลงระหว่างคุณกับเราในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ และมีผลแทนที่ความเข้าใจข้อตกลงการรับรองและการรับประกันทั้งก่อนหน้า และในขณะเดียวกัน เป็นลายลักษณ์อักษรและปากเปล่าเกี่ยวกับเว็บไซต์

 

ค่าธรรมเนียม

คุณรับทราบว่าเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเว็บไซต์ นอกจากนี้ในกรณีที่เว็บไซต์ยุติสิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์เนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าสมัครสมาชิกส่วนที่ไม่ได้ใช้คืน

 

เบ็ดเตล็ด

– ห้ามมิให้คู่สัญญาหรือทนายความของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ร่างข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้ในกระบวนการยุติธรรมหรือการดำเนินการอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่าย
– ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ข้อตกลงนี้จะไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม เพื่อความชัดเจนตัวแทนผู้จัดการพันธมิตรผู้ร่วมทุนพนักงานและตัวแทนของเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์บุคคลที่สาม
– ไม่มีตัวแทนหุ้นส่วน บริษัทร่วมทุน นายจ้างลูกจ้าง หรือแฟรนไชส์ ที่มีวัตถุประสงค์หรือสร้างขึ้นโดยเงื่อนไขการบริการ
– ส่วนหัวในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือตามสัญญา

เราอาจยุติข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่ก็ได้เมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้คุณทราบผ่านการแจ้งบนเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการสื่อสารอื่นใด การยุติดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิการเยียวยาการเรียกร้องหรือการป้องกันของเราภายใต้ข้อตกลงนี้ เมื่อสิ้นสุดข้อกำหนดในการให้บริการคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาอีกต่อไป เราจะไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการช่วยเหลือคุณในการย้ายข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณและเราจะไม่สำรองเนื้อหาใดๆ ของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการลบเนื้อหาของคุณ โปรดทราบว่าแม้ว่าเนื้อหาของคุณจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่เนื้อหาอาจยังคงอยู่ในที่เก็บถาวรของเรา (แต่เราไม่มีภาระผูกพันในการเก็บถาวรหรือสำรองเนื้อหาของคุณ) และอยู่ภายใต้ใบอนุญาตที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้