นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราและเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา

บทนำ

เราได้ดำเนินการเว็บไซต์ https://www.hotpornhere.com และเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่รวบรวมหรือจัดหาผ่านทางเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้งาน เนื่องจากการเข้าถึงและการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรานั้น แสดงว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดทั้งหมดภายในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว เราได้เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างที่สุด และหากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดศึกษาข้อมูลด้านล่าง ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และวิธีการติดต่อเรา

ขอบเขต

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่เรารวบรวม :
– บนเว็บไซต์นี้ และการสื่อสารทางอีเมลของคุณกับเว็บไซต์นี้
– ผ่านแอปพลิเคชันมือถือของเราที่ให้การโต้ตอบที่ไม่ใช้เบราว์เซอร์โดยเฉพาะระหว่างคุณกับเว็บไซต์นี้
– เมื่อคุณโต้ตอบกับโฆษณาและแอปพลิเคชันของเราบนเว็บไซต์ และบริการของบุคคลที่สาม หากแอปพลิเคชันหรือโฆษณาเหล่านั้นมีลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
** ไม่ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยการจ่ายเงินหรือเว็บไซต์พรีเมียมที่ดำเนินการโดยเราหรือบริษัทในเครือของเราหรือแอปพลิเคชันมือถือที่ได้รับจากเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับคุณ :
ข้อมูลกิจกรรมเว็บไซต์ : เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งโต้ตอบกับเนื้อหาและโฆษณาของเรา รวมไปถึงหน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมในเว็บไซต์, ประวัติการค้นหา และหน้าเว็บอ้างอิงที่คุณมาถึงเว็บไซต์ของเรา เรารวบรวมข้อมูลเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ และการตั้งค่าเขตเวลาของคุณ เรายังรวบรวมตัวระบุออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารวบรวมข้อมูลที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) และเราตั้งค่าคุกกี้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในหัวข้อคุกกี้และเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ
เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อผลิต และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกแบบรวมที่ไม่ระบุตัวตนของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อมและไม่เกี่ยวข้องกับคุณ ข้อมูลรวมดังกล่าวนั้นไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ของเราไม่ได้นำไปสู่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุส่วนใหญ่ตามหลักเกณฑ์ในเขตอำนาจศาลที่เข้าถึงเว็บไซต์ (“ ผู้เยาว์”) และเราห้ามมิให้ผู้เยาว์ใช้เว็บไซต์นี้ เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยเจตนา หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา โปรดติดต่อเราได้ที่นี่ เพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

 

แหล่งที่มาที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีต่อไปนี้ :
โดยตรงจากคุณ : เรารวบรวมหมวดหมู่ของข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นจากคุณโดยตรง
เทคโนโลยีอัตโนมัติ หรือการโต้ตอบ : ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อด้านล่างเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ เราตั้งค่าคุกกี้และเทคนิคอัตโนมัติ เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมเว็บไซต์เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของกลุ่มเครือข่ายของเรา

 

จุดประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านล่าง
การให้บริการ : เราใช้ตัวระบุข้อมูลกิจกรรมเว็บไซต์เพื่อนำเสนอเว็บไซต์ของเรา และเนื้อหาของเว็บไซต์แก่คุณ รวมถึงคุณลักษณะเชิงโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ที่คุณร้องขอจากเรา
การปรับแต่งเนื้อหาและการตลาด : เราใช้ตัวระบุข้อมูลกิจกรรมเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์การใช้งานหรือความสนใจของคุณในเนื้อหาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เพื่อพัฒนาและแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เหมาะกับความสนใจของคุณบนเว็บไซต์ของเรา
การวิเคราะห์ : เราใช้ตัวระบุและข้อมูลกิจกรรมของเว็บไซต์เพื่อพิจารณาว่าผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ซ้ำกัน หรือว่าผู้ใช้คนเดียวกันใช้เว็บไซต์หลายครั้งหรือไม่ และเพื่อตรวจสอบเมตริกรวม เช่นจำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด, จำนวนหน้าที่ดูรูปแบบข้อมูลประชากร เป็นต้น
ฟังก์ชันและความปลอดภัย : เราอาจใช้ข้อมูลประเภทใดก็ได้ที่เรารวบรวมเพื่อวินิจฉัยหรือแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี และเพื่อตรวจจับป้องกันการตอบสนองต่อการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นจริง อย่างกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การปฏิบัติตาม : เราอาจใช้ข้อมูลประเภทใดก็ได้ที่เรารวบรวมเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา
– เราจะใช้ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ส่งมาด้วยวิธีอื่นใดที่เราอาจอธิบายเมื่อคุณให้ข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากคุณซึ่งให้ไว้แยกต่างหากจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

ด้านทางกฎหมายของเราภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป

เรามีฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในหัวข้อวัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ :
– เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการการจัดการลูกค้าการปรับแต่งเนื้อหาบางอย่าง (เช่นตามความชอบรายการโปรดและการให้คะแนนที่คุณเลือก) และฟังก์ชันการทำงานและความปลอดภัยเนื่องจากการประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาโดยเฉพาะ จำเป็นต้องให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอหรือจัดหาเว็บไซต์และบริการของเราในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราและสัญญาอื่นๆ ที่คุณมีกับเรา
– เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งการโฆษณาการตลาดและการวิเคราะห์เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา
– เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการใช้งานและความปลอดภัยเนื่องจากจำเป็นต่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและในบางกรณีเนื่องจากการประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับ
– เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์เฉพาะที่คุณให้ความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล :
– ภายในกลุ่มองค์กรของเรา: เราอาจเปิดเผยประเภทข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ต่อสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายของเรา (รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของเราที่ระบุไว้ในส่วนด้านบน
ผู้ให้บริการ: เราเปิดเผยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมให้กับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเราซึ่งดำเนินการบริการบางอย่างในนามของเรา บริการเหล่านี้อาจรวมถึงการตรวจจับและลดความเสี่ยงและการฉ้อโกงการตลาดและการโฆษณาการปรับแต่งเนื้อหาการวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัย หรือการโฮสต์เว็บไซต์ของเราหรือสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์ของเรา ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
ผู้สืบทอดตามกฎหมาย: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภทที่เรารวบรวมให้กับผู้ซื้อหรือผู้สืบทอดอื่นๆ ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการการได้มาหรือการขายหรือการโอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชีหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือปกป้องสิทธิของเราหรือสิทธิของบุคคลที่สาม: เราเข้าถึงเก็บรักษาและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือคนอื่นๆ ที่เราเชื่อตามสมควรว่าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับกระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ข) บังคับใช้ข้อกำหนดของ การใช้งานรวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว (ค) ตรวจจับป้องกันหรือจัดการกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือสงสัยว่าผิดกฎหมายความปลอดภัยหรือปัญหาทางเทคนิค (ง) ป้องกันอันตรายต่อสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบริษัทของเราผู้ใช้ของเรา พนักงานของเราหรือคนอื่นๆ หรือ (จ) เพื่อรักษาและปกป้องความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเว็บไซต์หรือโครงสร้างพื้นฐานของเรา ในกรณีเช่นนี้เราอาจยกหรือยกเว้นการคัดค้านทางกฎหมายหรือสิทธิ์ที่มีให้เราตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

คุกกี้และเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ

เมื่อคุณสำรวจและโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา เราจะใช้เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณหรือดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งในปัจจุบันเราใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้ซึ่งกำหนดโดยโดเมนของเว็บไซต์นี้หรือโดยโดเมนอื่นที่เราเป็นเจ้าของหรือควบคุม :
คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง : เป็นคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการหรือเนื้อหาเฉพาะหรือไม่
คุกกี้การทำงาน : คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราปรับแต่งและปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราจดจำคุณได้เมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเราและเพื่อจดจำ ตัวอย่างเช่น ภาษาที่คุณเลือก
คุกกี้ Analytics : คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้ใช้ และดูว่าผู้ใช้เข้าถึงและสำรวจเว็บไซต์ของเราอย่างไร คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เช่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
คุกกี้การกำหนดเป้าหมายและการโฆษณา : คุกกี้เหล่านี้บันทึกการเข้าชมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา หน้าเว็บที่ผู้ใช้เข้าชมและลิงค์ที่ผู้ใช้ติดตามเพื่อช่วยให้เราสามารถทำให้เว็บไซต์ของเรามีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้มากขึ้น และช่วยให้เราแสดงโฆษณาที่อาจเป็นที่สนใจของผู้ใช้งาน
คุกกี้อาจเป็นคุกกี้เซสชันหรือคุกกี้ถาวรก็ได้ คุกกี้เซสชันจะหมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่จนกว่าจะหมดอายุหรือคุณลบคุกกี้ของคุณ ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ของเบราว์เซอร์ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการส่งคุกกี้ หากคุณปิดใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้โปรดทราบว่าบางส่วนของเว็บไซต์อาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรือทำงานไม่ถูกต้อง

 

ไม่ต้องติดตาม : ระบบของเราไม่รู้จักสัญญาณ “ ห้ามติดตาม” ของเบราว์เซอร์
การใช้ Google Analytics เราใช้ Google เป็นผู้ให้บริการเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์นี้รวมถึงการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของเว็บไซต์ผ่านคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งที่กำหนดโดยโดเมนของเรา และคุกกี้ของบุคคลที่สามที่กำหนดโดย Google เนื่องจากเราเปิดใช้งานการลบข้อมูลระบุตัวตน IP สำหรับ Google Analytics ซึ่ง Google จะลบข้อมูลระบุตัวตนสุดท้ายของที่อยู่ IP หนึ่งๆ และจะไม่เก็บที่อยู่ IP แบบเต็มของคุณ ซึ่ง Google จะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ Google Analytics แก่เราเท่านั้นและจะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ข้อมูลที่รวบรวมโดย Google Analytics อาจถูกส่งและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกาตามเงื่อนไขสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติโดยสหภาพยุโรป คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google ใช้ข้อมูลที่นี่และคุณสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics ได้

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ของบุคคลที่สาม<

เนื้อหาหรือแอปพลิเคชันบางอย่างรวมถึงโฆษณาบนเว็บไซต์จัดหาหรือให้บริการโดยบุคคลที่สาม บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้คุกกี้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนเว็บไซต์ของเราไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลที่สามเหล่านี้ อย่างไรก็ตามพวกเขาอาจรวบรวมข้อมูลรวมถึงที่อยู่ IP ของคุณโฆษณาที่คุณคลิก การตั้งค่าเขตเวลา ตำแหน่งที่อยู่ และข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ระบบปฏิบัติการ หรืออุปกรณ์ของคุณ ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ พวกเขาอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาตามความสนใจหรือเนื้อหาเป้าหมายอื่นๆ พวกเขาอาจติดตามผู้ใช้ในเว็บไซต์ต่างๆ และเมื่อเวลาผ่านไปคุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ของบุคคลที่สามทั้งหมดหรือเพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการส่งคุกกี้

>ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามุ่งมั่นที่จะให้คุณมีทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเรา ตามที่อธิบายไว้ในส่วนคุกกี้และเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ คุณอาจตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนี้คุณสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics ได้ โดยไปที่หน้าเลือกไม่ใช้ Google Analytics

สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมใช้หรือเปิดเผยและที่เกี่ยวข้องกับคุณรวมถึงสิทธิ์ :
– เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ และวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (สิทธิ์ในการเข้าถึง)
– เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณ (สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล)
– เพื่อลบ / ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่มีข้อมูลดังกล่าว (สิทธิ์ในการลบ, “ สิทธิ์ที่จะถูกลืม”)
– เพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในรูปแบบที่มีโครงสร้างใช้กันทั่วไปและเครื่องอ่านได้และเพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น (สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล)
– เพื่อคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งการใช้ดังกล่าวเป็นไปตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
– ในบางกรณีเพื่อ จำกัด การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (สิทธิ์ในการ จำกัด การประมวลผล) และเพื่อเพิกถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ที่การประมวลผลของเราขึ้นอยู่กับความยินยอม
คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงและลบได้โดยใช้ปุ่มที่ด้านล่างของหน้านี้ นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อถึงเราได้ตลอดเวลาที่ https://www.hotpornhere.com/contact/ เพื่อใช้สิทธิ์ข้างต้นของคุณตามข้อกำหนดและข้อ จำกัด ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โปรดทราบว่า เราอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะระบุตัวตนของคุณ ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถตอบสนองคำขอของคุณได้ทั้งหมด นอกจากนี้ในบางกรณีเพื่อยืนยันตัวตนของคุณอย่างเพียงพอหรือได้รับอนุญาตให้ส่งคำขอ เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติม

 

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยในประเทศเป็นเงินกับใครก็ตาม ดังนั้นพวกเขาจึงอาจอนุญาตหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่นเพิ่มเติม

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมไว้รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การบัญชี หรือการรายงาน ซึ่งในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพิจารณาปัจจัยหลายประการ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังประมวลผลความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้หลักการเหตุผลต่างๆ เราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเราสามารถบรรลุผลลัพธ์นี้ได้โดยผู้อื่นหรือไม่ หมายความว่าโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ ซึ่งในกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อีกต่อไปเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากระบบของเรา หากได้รับอนุญาตเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำขอของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในส่วน “สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ”

 

ลิงค์และไซต์ของบุคคลที่สาม

หากคุณคลิกลิงค์ไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่เราไม่ได้ควบคุม นโยบายนี้ใช้ไม่ได้กับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ อย่างรอบคอบ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติของบุคคลที่สามเหล่านี้

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราอาจแก้ไขหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว หากเราเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในนโยบายความเป็นส่วนตัววันที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงใน “ วันที่แก้ไขล่าสุด” เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนี้โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันล่าสุดเป็นระยะ ซึ่งจะโพสต์ไว้ที่ตำแหน่งนี้เพื่อให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือมีข้อสงสัยแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลของเราโปรดติดต่อเราที่หน้าเว็บไซต์ https://www.hotpornhere.com/

 

GDPR (ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป)

ตามกฎหมายข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของตนและหากมีข้อสงสัยหรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถติดต่อได้ที่นี่ https://www.hotpornhere.com/dmca/